Stambyten

Vad innebär ett stambyte?

Vi arbetar först och främst med traditionellt stambyte. Det innebär att man byter ut rörstammarna i sin helhet i en fastighet. Det omfattar både kall- och varmvatten samt varmvattencirkulation. Även spillvatten (avlopp) och i vissa fall dagvattenledningar byts ut.

Ofta kan köksinredningar sparas och endast avlopp och vatten bytas medan uttjänta badrum rivs och byggs upp på nytt i samband med stambytet.

Vi har lång erfarenhet av att jobba i flerfamiljshus och utformar tidsplanerna utifrån husens förutsättningar, erfarenhet och kundernas önskemål.

vaningsplan

Varför stambyte?

Den främsta anledningen till att utföra ett stambyte är att minimera risken för vattenskador. Med tiden så rostar och spricker rör. Stammar har en livslängd på cirka 30 - 60 år. Om man inte byter ut dessa i tid riskerar man omfattande vattenskador i fastigheten, vilka kan bli mycket kostsamma och förödande. Att utföra stambyte i tid är en god investering.

dusch

Stambyte med kvarboende.

Jakob, ägare av J.R. entreprenad har cirka 1600 lägenheters erfarenhet av att jobba med kvarboende under stambyte.

Ett stambyte innebär en hel del buller och damm och vi har full förståelse för hur påfrestade det kan vara för de kvarboende att bo och leva under dessa förhållanden. Därför har vi arbetat fram väl fungerande rutiner för hur vi möjliggör tvätt och hygien för de boende med temporära dusch- och toalettutrymmen. Vi värnar om de kvarboende och är därför extra noga med renhållningen på våra byggen.

tvattstuga

Frågor och svar om Stambyten

Behöver du hjälp med ett Stambyte?

Behöver du eller din förening hjälp med ett stambyte så kontakta oss på JR Entreprenad för professionell hjälp inom just stambyten.

Vi utför en grundlig analys av era rör och vad som behöver utföras samt att vi har flera referenser till dig som kund med bra omdömen och lång erfarenhet som kommer med åren. Ta kontakta med oss så berättar vi mer om hur just vi kan hjälpa er med ert stambyte för friskare och fräschare framtid!

Intresserad? 

Få en kostnadsfri offert från oss på ditt projekt!